22.04.2016- Janusz Korczak patronem naszej szkoły

Z okazji 5-lecia istnienia naszej placówki w sobotę o godz. 12:00 odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Podczas niej miało miejsce również poświęcenie sztandaru szkoły oraz uroczyste ślubowanie uczniów.

W nadaniu imienia szkole wzięli udział m.in. Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Konsul RP -Michał Mazurek, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej – Krystyna Olliffe, Marta Gocek – prezes Zrzeszenia Polaków Okręgu Kent, zastepca burmistrza okregu Gravesham The Deputy Mayor Cllr Harold Craske i The Deputy Mayoress Mrs Veronica Craske, ksiądz Bartłomiej Dudek, była Dyrektor i założycielka Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend- Agnieszka Nowak, była Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend – Agnieszka Adamek, byli nauczyciele szkoły- Aleksandra Krawczak i Elżbieta Poremska, przyjaciel szkoły -Marzena Kostyra.

Przed uroczystością odbyło się krótkie spotkanie naszych uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka, podczas którego dzieci miały okazję zadawać nurtujące ich pytania. Sama uroczystość rozpocząła się od odśpiewania hymnu państwowego, następnie odbyło się przywitanie gości, przedstawienie dorobku szkoły oraz przybliżenie sylwetki patrona.

Następnie nadszedł dla nas oczekiwany moment aktu nadania imienia naszej szkole odczytany przez Panią Annę Konare. Ksiądz Bartlomiej Dudek uroczyście pobłogoslawil sztandar, ktory zostal przekazany uczniom. Po prezenatcji sztandaru odbyło się ślubowanie delegacji uczniów na sztandar szkoły.

Podczas przemowy honorowych gości Rzecznik Praw Dziecka wręczył dyrekcji szkoły pamiątkowy medal PRO INFANTIS BONO „Za działania na rzecz dzieci i upowszechnianie praw dziecka”. Byl to bardzo wzruszający moment dla całej społecznosci szkolnej. Będzie on duma dla naszej szkoły.

Marek Michalak pogratulował Polskiej Szkole w Gravesend wejścia w szeregi Korczakowców. – Edukacja to inwestycja, to przepustka do lepszej przyszłości naszych dzieci – podkreślał podczas przemówienia – A nadanie imienia szkole wprowadza poczucie tożsamości. Janusz Korczak to dobry patron. Swoim życiem pokazał, że warto być przyzwoitym człowiekiem. Dlatego warto czytać jego prace i warto wdrażać jego myśl, by móc budować dzieciom spokojny dom, który pomoże im żyć w tych niespokojnych czasach.

W trakcie uroczystości zabrał głos również Konsul RP Michał Mazurek wspominając, iż trwają prace, aby polscy uczniowie na obczyźnie, podobnie jak ich rówieśnicy w Polsce mogli uzyskać legitymacje szkolne.

Podczas swojej wypowiedzi The Deputy Mayor Cllr Harold Craske podkreślił, że oprócz tego, iż szkoła pomaga chronić polski język i kulturę, to jednocześnie daje Brytyjczykom szansę poznania pięknych polskich tradycji i sprzyja integracji obu kultur.  Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Krystyna Olliffe pogratulowała założycielkom szkoły rzetelnej kontynuacji wizji twórców pierwszych polskich szkół sobotnich i przytoczyła wyniki badań Uniwersytetu z Nottingham potwierdzające, że dzieci i młodzież uczęszczające do szkół sobotnich uzyskują na testach GCSE o 10 do 20% wyższe oceny niż młodzież, która do tych szkół nie chodzi.

Odczytano także list gratulacyjny Barbary Sochal, przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w ktorym to Pani prezes podkresliła, iż jest pewna, ze szkoła, która ma w swoim regulaminie zapis: „Uczniowie maja prawo do bycia traktowanym w sposob nienaruszajacy ich godności osobistej” podoła nowemu, wcale niełatwemu zadaniu, jakim jest podążanie drogą nakreślona przez Janusza Korczaka.

Uroczystość zakończyła się wpisem honorowych gości do kroniki szkolnej, zwiedzaniem wystawy przygotowanej przez uczniow na temat naszego patrona oraz degustacją tortu. Każdy z naszych gości dostał również upominek od naszych uczniów- książkę z prawami Janusza Korczaka.

Ponadto każdy uczeń dostał upominek od Rzecznika, książkę Korczaka Prawo do szacunku i inne gadżety z numerem telefonu zaufania. Od Szkoły dzieci dostały pamiątkowe książki „Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku” Beaty Ostrowickiej.

Dziękujemy wszystkim gościom za uswietnienie naszej uroczystości swoją obecnościa oraz za miłe i budujące słowa. Dziekujemy Rzecznikowi Praw Dziecka Panu Markowi Michalakowi za uznanie naszej pracy i wręczony medal oraz upominki dla wszystkich uczniów i pamiątkowe książki do biblioteki.

FILM Z UROCZYSTOŚCI:  https://www.youtube.com/watch?v=v8HDZEHTeFM

MEDIA O NAS:

Rzecznik Praw Dziecka

Londynek.net

Emito

PolishPost

Moja Wyspa

Anglia4U

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

a23WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ GALERII