mgr Agnieszka Richardson

wychowawczyni przedszkola

Absolwentka Politechniki Koszalińskiej oraz University of Greenwich gdzie ukończyła studia podyplomowe ze specjalnością edukacji wczesnoszkolnej. Jako stypendystka programu Erasmus studiowała także na Malardalen Hogskola w Szwecji. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła w trakcie praktyk studenckich w przedszkolach i szkole. Obecnie zatrudniona jest jako nauczyciel prowadzący klasę przedszkolną w szkole podstawowej w Northfleet. Ukończyła również kurs pierwszej pomocy pediatrycznej. Prywatnie mama Poli.