JEŚLI CHCIAŁBYŚ NAS WSPOMÓC, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! KONTAKT

Poniżej lista sponsorów, którzy nam zaufali i docenili nasze działania:

 

ROK 2023

Informujemy, że nasza Szkoła otrzymała bezpłatne podręczniki i pomocy dydaktyczne od ORPEG (Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) realizującego zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Za to wsparcie bardzo dziękujemy.

 

———————————————————————————————————-

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej I Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia: Organizacja wypoczynku letniego przez brytyjskie organizacje edukacyjne
Kwota dotacji: 12 820,00 PLN.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 421 050,00 PLN
Przedsięwzięcie „Organizacja wypoczynku letniego przez brytyjskie organizacje edukacyjne” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń specjalistów i innych kosztów funkcjonowania w ramach organizacji pobytu dzieci i młodzież podczas przerw w nauce.

dofinanso

———————————————————————————————————-

ROK 2022

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 w kwocie 3397.69 funtów.
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół
polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023
Kwota dotacji:
19 394,88 zł w 2022r.
19 394,88 zł w 2023r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu
pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

——————————————————————————————————————-

 

ROK 2021

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 19 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

ROK 2019

Z wielką radością informujemy, iż w grudniu 2019r. po raz kolejny otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach zadania „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” realizowanego  w 2019 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu RP.

Otrzymana kwota w wysokości GBP 2051,28 pokryła częściowo koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń. 
W imieniu Dyrekcji, pracowników i uczniów naszej szkoły pragniemy gorąco podziękować za udzielone dofinansowanie.
Znalezione obrazy dla zapytania senat polski
———————————————————————————————————————————————————————————————

ROK 2018

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że w grudniu 2018 otrzymaliśmy po raz kolejny wsparcie finansowe w ramach zadania „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach ” realizowanego w 2018 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

Otrzymana kwota w wysokosci £3204,09 pokryła częściowo koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń, koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych oraz koszty wynajmu autokarów na wycieczki.
Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych uczniów bardzo dziękujemy!

Znalezione obrazy dla zapytania senat polski

———————————————————————————————————————————————————————————————

ROK 2017

Z ogromną radoscią chcielibyśmy poinformować, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach zadania „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” w 2017 r., realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polskana podstawie umowy z Kancelarią Senatu RP z dnia 12 lipca br. Otrzymana kwota w wysokosci £2325,30 pokryła częściowo koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń.
Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych uczniów bardzo dziękujemy!

———————————————————————————————————————————————————————————————

 ROK 2016

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować,  iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016r. Otrzymana kwota pokryła koszty wynajmu pomieszczeń,  opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń szkoły, koszty transportu w ramach działalności pozalekcyjnej szkoły oraz część kosztów doposażenia w podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych Uczniów bardzo dziękujemy.
Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend

godlo_z podpisem

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

ROK 2015

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, iż po raz drugi otrzymaliśmy wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.Jesteśmy wdzięczni za przekazane środki finansowe, które pomogą nam w realizacji naszych celów. Za tę pomoc w imieniu własnym i naszych Uczniów serdecznie dziękujemy.

phpThumb_generated_thumbnailJPEG

————————————————————————————————————————————————————————————–

LATA 2012- 2013

Z prawdziwą radością informujemy, że w ramach programu Ex Libris POLONIA, współfinansowanego ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, Fundacja SEMPER POLONIA przekazała Polskiej Sobotniej Szkole w Gravesend kwotę 8000 PLN, w latach 2012-2013, która została wykorzystana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na dofinansowanie wynagrodzenia dla nauczycieli i kosztów wynajęcia sal lekcyjnych.

Projekt Fundacji SEMPER POLONIA współfinansowany jest ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Semper-Polonia-logo

————————————————————————————————————————————————————————————–

Dzięki życzliwości Wydawnictwa Siedmioróg, które zaopatrzyło naszą bibliotekę w bogaty zestaw lektur szkolnych, jesteśmy w stanie rozpowszechniać wśród naszych uczniów znajomość najpiękniejszych polskich książek dla dzieci.

siedmiorog—————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyrazy wdzięczności…

Polska Szkoła Sobotnia w Gravesend zyskała jeszcze jednego przyjaciela, który swym hojnym gestem wsparł naszą pracę. Pan Alan Strickland, w dowód uznania dla działalności naszej placówki na rzecz dzieci z Gravesham i okolic, przekazał Polskiej Szkole dar w postaci drukarki laserowej. Ten szczodry dar usprawni funkcjonowanie naszej szkoły i ulepszy jakość  materiałów, z których korzystać będą mogli nasi podopieczni. W imieniu wszystkich uczniów, pracowników i grona pedagogicznego serdecznie dziękujemy!

Our gratitude….

The Polish Saturday School in Gravesend has gained a new friend, who, with his kind gesture, has aided our work. With regards to the achievements of our school for the children of Gravesham area, we have received a laser printer from Mr. Alan Strickland. This generous gift will support the functioning of our school and ameliorate the quality of the materials used by our students. On behalf of all of the pupils, teaching staff and administration board, we express our deepest gratitude for this munificent gift!

————————————————————————————————————————————————————————————-

Z ogromną  radością chcielibyśmy poinformować, że działalność Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend została wsparta przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedziba w Warszawie, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Stowarzyszenie przekazało naszej szkole środki finansowe, które pomogą w dalszej realizacji naszych celów i krzewieniu języka  i kultury polskiej w  Gravesham i okolicach.  Pomoc, udzielona przez Wspólnotę Polską, to nie tylko wsparcie w wymiarze materialnym, ale przede wszystkim dowód uznania dla naszej dotychczasowej działalności. Za te pomoc w imieniu własnym i naszych Uczniów serdecznie dziękujemy!

Grono Pedagogiczne  i wszyscy pracownicy

Polskiej Sobotniej Szkoły w Gravesend

   wspolnota          firm_5824_7a856c_big

———————————————————————————————————————————————————————————–