PŁATY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Informujemy, iż od stycznia 2021 opłaty za zajęcia sobotnie będa wynosić
£12 za pierwsze dziecko i £9 za kolejne.

Opłata roczna za ćwiczenia, xero i inne pomoce dydaktyczne wynosi £20.

Opłata za zajęcia dodatkowe (rytmika, zajęcia kreatywne, przygotowanie do I Komunii Świętej) wynosi £3.

……..

Opłaty za szkołę można dokonywać osobiście lub na konto:

 Polish Saturday School in Gravesend
sorte code: 40-22-20
account number 61812238. 
Prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za jaki dokonywana jest opłata.

kalendarz